Event

Podobne ako na svabách tak aj na eventoch som sústredený na čo najvernejšiu reportáž